KOBİ'nin Dijital Dönüşüm Merkezi

0 ( 8 5 0 ) 4 8 0 8 0 6 1

Bilgi & Tecrübe

E-dönüşümsepeti, Kobi'lerin dijital dönüşüm süreçleri ve uygulamaları üzerinde çalışmalar yapan 20+ yıl bankacılık ve finans sektörü tecrübesine sahip, uzman bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Marka, GIB onaylı özel entegratör firmalar ve ödeme sistemleri sektöründeki birçok firma ile işbirliği yapmaktadır.

E-Dönüşüm Uygulamaları

E-Dönüşüm, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca uygulamaya alınan e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-defter, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi dijital dönüşüm uygulamalarına (e-belge) verilen isimdir.

E-FATURA NEDİR ?

Türkiye'de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen uygulama olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Fatura GİB'in belirlediği standartlarda kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan dijital faturadır.

E-FATURA'NIN AVANTAJLARI

1- Fatura kaybı, fatura çıktısı, alma ve ve kağıt masrafından kurtulmuş olursunuz.

2- Masraf kalemlerinizi düşürerek, iş gücünüzü artırabilirsiniz.

3- E-Fatura ile faturalaşma sürelerinizi saatlerden, dakikalara düşürerek zamandan tasarruf edebilirsiniz.

4- E-Fatura ile beraber kâğıt faturalardan kurtuluyorsunuz. Dijital faturalaşmaya geçerek hem doğaya hem de şirket bütçenize katkıda bulunmuş olursunuz.

5- E-Fatura sistemi ile beraber geçmişe dönük fatura arama ve bunun için vakit kaybetme derdi ortadan kalkıyor. E-Fatura ile beraber dilediğiniz kadar faturalarınızı dijital arşiv sayesinde anında parmaklarınız ucuna getiriyoruz.

6- E-Fatura sisteminin güvenliği sayesinde şirketiniz fatura bilgileri güvende ve sizden başkası bunu görüntüleyemez, aynı zamanda siz de başka firmaların fatura bilgilerini görüntüleyemezsiniz.

7- E-Fatura sayesinde maliyetlerinizi TL’den kuruşa düşürebilirsiniz.

8- E-Fatura ile Noter Onay maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

E-FATURA'YA NASIL GEÇİLİR ?

E-faturaya geçiş yapmak bilinenin aksine oldukça kolay bir işlemdir. İlk olarak e-faturaya geçmek için mali mühre ihtiyacınız var. Bu sebeple atmanız gereken ilk adım, www.kamusm.gov.tr adresinden TUBİTAK BİLGEM’e mali mühür başvurusunda bulunmaktır. Mali mühür alındıktan sonra e-Faturaya geçmek istediğinizi GİB’e ileterek başvuruda bulunabilirsiniz.

E-FATURA NASIL KESİLİR ?

E-Fatura nasıl kesilir konusuna girmeden önce e-fatura avantajlarının altını çizmek doğru olacaktır. Tahsilatlar ve ödemeler göz önünde bulundurulduğunda işlerin hızlanması ve sorumlulukların azalması yönü ile e-fatura işletmelere oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Zira e-fatura işlemlerinin interaktif bir ortamda yapılmasına bağlı olarak yapılan her türlü işlem anında müşterinizin ya da tedarikçinizin ekranlarına düşecektir. Bu sayede fatura bekleme ya da fatura iletme gibi sorunlar ve zaman kayıpları ortadan kalkacaktır. Ayrıca düzenli ve zamanında ödemelerin de e-fatura sistemi sayesinde yapılması ve vergilendirilmenin adil olarak uygulanması için büyük önem taşımaktadır.

E-FATURA'YI ÇIKTI ALIP; SAKLAMAK GEREKİR Mİ ?

E-faturanın size sağladığı en büyük kolaylıklardan biri faydalar kısmında belirttiğimiz gibi arşivleme derdinden kurtulmanızdır. e-Faturalarınız zaten dijital ortamda arşivleneceği için ayrıca dosyalamanıza gerek kalmaz.

E-ARŞİV NEDİR ?

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir

E-ARŞİV FATURA'NIN AVANTAJLARI

1- E-Arşiv ile faturalarınızı e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve son kullanıcıya kesebilirsiniz.

2- E-Arşiv ile şablon şeklinde hazırlama yapabilir, böylelikle şirketinizin kampanyalarını faturanıza tasarım olarak aktararak, reklam maliyetlerini düşürebilirsiniz.

3- E-Arşiv ile muhasebe süreçlerinizi hızlandırıp, fatura işlemlerindeki hata oranlarını düşürebilirsiniz.

4- E-Fatura ve e-Arşiv sayesinde kurumların, kurumlar arası ve son tüketiciye fatura süreçlerini, yasal çerçevede hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabileceksiniz.

5- E-Arşiv uygulaması ile beraber, faturalarınızın depolanması, ibraz ve rapor gibi birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Böylelikle zaman ve mekândan tasarruf etmiş olacaksınız.

6- Elektronik ortamda faturalarınıza erişim sağlayabileceksiniz.

7- Nüshasını elektronik olarak tek tık ile mail atabileceksiniz.

KİMLER KULLANABİLİR ?

1- e-Fatura ve e-Arşiv fatura ayrımında, alıcı firma e-Fatura mükellefi ise e-Fatura, değil ise e-Arşiv fatura kesilmesi gerekir.

2-e-Fatura geçişi tamamlandıktan sonra 7 gün süre ile kağıt fatura kesmeye devam edilebilir.

3-e-Arşiv geçişi tamamlandıktan sonra, artık kağıt fatura düzenlenmeyecektir.

4-e-Fatura zorunluluk kapsamındaki mükellefler, e-Defter’e geçmek zorundadırlar.

5-e-Arşiv mükellefi olduysanız, e-Fatura mükellefi olmayan bir müşterinize, e-Arşiv fatura göndermelisiniz. e-Arşiv kullanmıyorsanız; kağıt fatura düzenlemeniz gerekir.

E-DEFTER NEDİR ?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

E-DEFTER KAPSAMINA GİREN DEFTERLER

1- Yevmiye defteri

2- Büyük Defter (Defter-i Kebir)

BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

e-Defter uygulamasına, sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Tüzel kişi olan mükellefler www.edefter.gov.tr/ adresindeki başvuru formu ve taahhütnamesini doldurarak, başvuruyu yapan kuruma ait mali mühürleri ile onaylamaları gerekmektedir.

Gerçek kişi olan mükellefler ise www.edefter.gov.tr adresindeki başvuru formu ve taahhütnamesini doldurarak, kendilerine ait Mali Mühür veya Nitelikli Elektronik İmza ile onaylamaları gerekmektedir.

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefleri, e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’den uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmalıdır.

Mali Mühür / Zaman Damgası

Uyumluluk onayı almış yazılımın temini

Mevcut ERP içinde bulunan alanların formatına göre güncellenmesi

E-İRSALİYE NEDİR ?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan; 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan; e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak eİrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

E-İRSALİYE'NİN AVANTAJLARI

1- Matbu irsaliye hazırlamak zorunda olmadığınız için zamandan kazanacaksınız.

2- Kağıt irsaliyenin basımı, onayı, kargosu harcanan zaman ve maliyeti minimuma indireceksiniz.

3- Kaybolma riski ve yeniden gönderim maliyetlerine katlanmayacaksınız.

4- E-irsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşırken kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlayacaksınız.

5- E-irsaliye ile 10 yıl süreyle dijital ortamda saklandığından veriye hızlı erişimin yanı sıra arşivlenmesi masraflarınızdan (zaman, depo ve personel) kurtulacaksınız.

KİMLER KULLANABİLİR ?

Öncelikle bilinmesi gereken şudur ki; e-Fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların, e-İrsaliye geçişi zorunlu olmaktadır.

Satıcı ve alıcının mutlaka, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu kullanıcılar arasında düzenlenmektedir. Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, kağıt irsaliye düzenlemeye devam edilecektir.

e-Arşiv faturasını irsaliye yerine kullananlar e-İrsaliye’ye geçtiğinde, bu durumda alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, sadece e-Arşiv faturası düzenlenerek mevcut sürece devam edilecektir.

Alıcı da e-İrsaliye kullanıcısı ise; E-Arşiv fatura dışında mutlaka e-İrsaliye de düzenlenmelidir.

ARŞİVLEME VE İBRAZ

e-İrsaliye izni alan mükellefler, oluşturdukları e-İrsaliyelerini ve yanıtlarını, birbirleriyle ilişkili şekilde, mevzuatta öngörülmüş süreler dahilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Daha çok “sevk irsaliyesi” yerine geçmektedir, malı teslim alan alıcıya iletilecektir. Şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan “taşıma irsaliyesi” yine, kağıt çıktı olarak alınıp, araçta bulundurulacaktır. Malın taşıta yüklenip, sevkiyatın başlamasından itibaren, araçta e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olmaktadır. Araçta bulunan e-İrsaliyenin kâğıt çıktısı üzerinde; ıslak imza ya da kaşe bulunması, kâğıt çıktının alıcıya verilip imzalatılması, malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibrazı gibi süreçler zorunlu değildir. Ama kağıt olarak ta bulunabilir.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR ?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur. Kullanım için mutlaka e-imza alınması gereklidir.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU'NUN AVANTAJLARI

1- e-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetinizi TL’den kuruşa düşüreceksiniz.

2- e-Serbest Meslek Makbuzu Raporunuz kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız.

3- Hatalı işlemleri ait iade ve ret süreçlerini dijital olarak yöneteceksiniz.

4- Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız.

5- Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız.

6- Arşiv ve depolama maliyetleri azaltırken geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz.

E-MÜHTAHSİL MAKBUZU NEDİR ?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Başkanlığımıza elektronik ortamda raporlayabilirler.

E-MÜHTAHSİL MAKBUZU'NUN AVANTAJLARI

1- İşlerinizi zaman ve maliyet tasarrufu ile yönetebileceksiniz.

2- Elektronik verilerinizi sizin için 10 yıl saklanacak.

3- Verilere ulaşmak bir tuşa basmak kadar kolaylaşacak.

4- Her sorunuz için uzmanlarımız 7/24 size destek sağlayacaklar.

5- Online eğitimle işinizi anlayarak yöneteceksiniz.

6- Mevzuat takip edip güncel kalmanızı sağlayan çözümlerimizle konfor yaşayacaksınız.

E-BİLET NEDİR ?

Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 1/1/2021 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet Uygulaması kapsamında, e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemek zorundadırlar.

Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri 1/7/2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenlemek zorundadırlar.

E-BİLET MÜKELLEFİ MİSİNİZ ?

1- Tüzel kişi mükellefler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmalıdır.

2- Gerçek kişi mükellefler güvenli elektronik imzaya sahip olmalıdır.

3- Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır. Tebliğin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.

E-SAKLAMA NEDİR ?

e-Saklama izni almak için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tümüne uyulacağını; saklanacak belgeler için bir belge yönetim sistemi kurulacağı ve yönetileceğini; bu sistem dahilinde veri güvenliği sağlanıp verilerin korunacağı; erişim hakları belirleneceği; e-belgelerin GİB’in belirlediği format ve üzerindeki mali mührü/e-imza içerecek şekilde orijinal halinde ve bütünlüğü korunarak saklanacağını; saklama yapılacak sistemde terminallere girişte, şifre, parola, e-imza gibi, gerekli güvenlik önlemleri alınıp her türlü elektronik işlemin izinin tutulacağını; saklanan e-belgelerin yetkisiz kişilere karşı gizliliğinin sağlanacağının kabul ve taahhüt eden entegratör şirket ile işbirliği yapılmaktadır. Bu sayede tüm e-belge'ler ilgili entegratör firmanın sistemlerinde yasal süre olan 10 yıl için saklanmaktadır.

BU RİSKİ ALMAK İSTER MİSİNİZ ?

Günümüzde veri daha çok değerli duruma gelmiştir. E-belgelerin bir denetim sırasında ibraz edilememesi mali sonuçları itibarıyla dikkat edilmesi gereken konular arasındadır. GIB portal'de ilgili e-belge'ler sadece 6 ay süre ile saklanmaktadır. Bazı KOBI'ler veya SMMM'ler e-belgeleri kendi sunucularında veya flash disklerde saklamaktadır. Bu da önemli olan mali verilerin silinmesi, kaybolması veya erişilememesi/eksik erişilebilmesi riskini oluşturmaktadır. Bu riski almak yerine; GIB onaylı bir entegratörün sunucularında e-belgelerin saklanması hizmetinin alınması daha doğru bir karar olacaktır.

TAHSİLAT SİSTEMLERİ

Cazip komisyon oranları ile ücretsiz sanal POS sahibi olun! Üstelik 12 taksit imkanı ve haftalık geri ödeme avantajıyla.

Yıllık POS Ücreti YOK; POS Kurulum Ücreti YOK; Ciro Taahhüdü YOK; Verimsizlik Ücreti YOK

Ek POS Ücreti YOK; İşlem Ücreti YOK; Kurulum Derdi YOK...

SANAL POS

21 BANKA, TEK POS!...

Online ticaret ile uğraşıyorsanız ve internet sitenizden tek çekim veya taksitli tahsilat yapmak istiyorsanız hemen kurumsal hesabınızı açıp Sanal POS sayesinde kendi ödeme sayfanızdan tahsilatlara başlayabilirsiniz.

21 banka, 7 kart programı, 12 taksit imkanıyla ve 3D Secure sayesinde güvenli ve sorunsuz tahsilat yapabilirsiniz.

Sadece özel yazılımlara değil diğer hazır yazılımlar için de sanal POS entegrasyonu gerçekleştirebilirsiniz.

MOBİL POS

POS cihazına gerek kalmadan, ek POS maliyetine katlanmadan tahsilat yapın!...

Mobil uygulama ile fiziki bir POS cihazına gerek kalmadan ve ek POS maliyetine katlanmadan akıllı cep telefonunuzu veya tabletinizi POS cihazına çevirebilir; Tahsilatlarınızda kullanabilirsiniz.

Android ve iOS tabanlı Mobil POS ile müşterinizin kart bilgilerini kart okuyucu veya dokunmatik ekran yardımıyla girip 3D Secure ile güvenli olarak tahsilat gerçekleştirebilirsiniz.

E-POSTA VE SMS İLE TAHSİLAT

E-POSTA / SMS GÖNDER; ÖDEME AL!...

Sistem ile müşterileriniz uzakta olsa bile E-Posta ile Tahsilat sayesinde hızlı ve kolayca tahsilat yapabilirsiniz.

Üstelik hiç bir teknik entegrasyona da gerek yok. Kurumsal hesabınızı açtıktan sonra alacaklı olduğunuz müşterinizin e-posta adresini ve ödemesi gereken tutarı tanımlayıp; E-Posta ile Tahsilat talebinizi müşterinize iletebilirsiniz.

Tahsilat talebinizi e-posta ile alan müşteriniz, güvenli ödeme sayfanızın linkine tıklayarak ve kart bilgilerini kendisi girerek ödemesini gerçekleştirebilir.

TEKRARLI TAHSİLAT (MO/TO)

KARTI SAKLA;TAHSİLATI TEKRARLA!...

Sistem ile müşterilerinizden veya abonelerinizden operasyonel işlemlere girmeden düzenli olarak alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz.

PCI-DSS sertifikasına sahip, güvenli bir altyapıda, müşterinizin kart bilgilerini saklayarak belirleyeceğiniz periyotlarda ve tutarlarda otomatik tahsilat yapılmasını sağlayabilirsiniz.

BİR TIK İLE TAHSİLAT

TEK TIKLA ÖDEME AL...

BirTIK ile oluşturduğunuz linki, hiçbir entegrasyona gerek olmadan müşterilerinizle paylaşın.

Instagram, e-posta, WhatsApp gibi dijital platformlar üzerinden veya sms ile anında ödeme almaya başlayın.

Bayimiz Olun.

E-dönüşümsepeti, portföyünde bulunan ürünlerin pazarlama ve satış yetkisini size veriyor.

Üstelik Bayilik ücreti YOK. Ciro payı YOK. Reklam Payı YOK.

Bölge koruması ile siz de kazan-kazan mantığı içerisinde düzenli bir gelir elde etmek için bayimiz olabilirsiniz.

Bilgi için; (212)6916161 | bayi@edonusumsepeti.com